KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA

22/03/2021 12:36:15 | Người đăng tin: khoactqp

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa chủ đề : “Trách nhiệm của giảng viên Khoa Chính trị - Quốc phòng trong nâng cao ý thức học tập của sinh viên đối với các học phần đại cương thuộc chuyên môn của Khoa”