no-image.png

KẾ HOẠCH DẠY QPAN TẬP TRUNG HK 3 NH 2021-2022...

Tác giả: Khoactqp || Thời gian: 15-03-2022 17:53:34

...

no-image.png

THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI KỲ THI PHỤ HKII 2020-2021...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 26-05-2021 13:45:06

...

no-image.png

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ KỲ THI PHỤ HKII NĂM HỌC 2020...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 22-04-2021 13:08:04

...

no-image.png

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC QPAN HỌC KỲ HÈ NH 2020-2...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 22-03-2021 12:25:19

...

no-image.png

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÔNG TÁC QPAN ĐỢT 2, LỊCH TRẢ ĐỒ ĐỢT...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 22-03-2021 08:32:33

...

no-image.png

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC PHẦN CÔNG TÁC QPAN (ĐỢT 1, HỌC K...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 18-03-2021 08:00:33

...

no-image.png

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA CHÍNH T...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 10-03-2021 10:10:41

...

no-image.png

LỊCH HỌC HP CÔNG TÁC QPAN HK II NĂM HỌC 2020-2021...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 08-03-2021 09:34:19

...

no-image.png

DS SV ÔN VÀ DỰ THI KỲ THI PHỤ HKI 2020-2021-KHÓA 6...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 25-01-2021 09:40:50

...

no-image.png

LỊCH ÔN VÀ LỊCH THI KỲ THI PHỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-20...

Tác giả: khoactqp || Thời gian: 25-01-2021 08:52:12

...