Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 KẾ HOẠCH 81/KH-ĐHKG 28/06/2021 Trường
2 QĐ cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất đợt 2 năm 2021 Quyết định 325/QĐ-ĐHKG 18/05/2021 Trường
3 Thông báo thời gian nhập điểm học kỳ 2 năm học 2020-2021 KẾ HOẠCH 73/TB-ĐHKG 20/04/2021 Trường
4 Kế hoạch học QPAN tập trung học kỳ hè năm học 2020-2021 KẾ HOẠCH 04/KH-KCTQP 15/03/2021 Trường
5 Kế hoạch tổ chức thi HK II năm học 2020-2021 KẾ HOẠCH 30/KH-ĐHKG 10/03/2021 Trường
6 Kế hoạch đào tạo HK 3 năm học 2020-2021 KẾ HOẠCH 19/KH-ĐHKG 19/02/2021 Trường
7 TB TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HK II 2020-2021 THÔNG BÁO 369/TB-ĐHKG 25/11/2020 Trường
8 KH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI NĂM HỌC 2020-2021 KẾ HOẠCH 126/KH-ĐHKG 10/11/2020 Trường
9 QĐ ban hành quy định đào tạo tích lũy Quyết định 1114/QĐ-ĐHKG 22/10/2020 Trường
10 QĐ PHÂN CÔNG BIÊN SOẠN TBG NĂM HỌC 2020-2021 Quyết định 1083/QĐ-ĐHKG 13/10/2020 Trường
11 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KH HỌC TẬP KHÓA 6 THÔNG BÁO 316/TB-ĐHKG 01/09/2020 Trường